Carrier Preselect (CPS) is een methode om goedkoper te bellen zonder dat daarbij technische aanpassingen nodig zijn. Uw bestaande apparatuur en infrastructuur blijven dus hetzelfde.
Bij de CPS dienst van Easy Solutions worden uw gesprekken afgewikkeld tegen de daarvoor geldende lage tarieven via een voorgeselecteerde route in het openbare telefoonnetwerk (1621).

Technisch is er niets nodig. Het eenmalig aanmelden van uw telefoonnummers is voldoende om de gesprekken via het Easy Solutions netwerk te routeren. De gesprekskosten zullen ook vanaf dit moment niet meer door uw huidige provider maar door Easy Solutions gefactureerd tegen het lagere tarief. Na de aanmelding wordt in het openbare net geregistreerd dat u klant bent bij Easy Solutions en zullen de kosten niet meer door uw huidige provider doorbelast worden.

Mocht u meer willen weten over onze Preselect oplossingen neem dan contact met ons op.