Het CDR bevat de gespreksgegevens ten behoeve van verrekening van gesprekskosten. Met een CDR heeft u alle (gedetailleerde) statistische gegevens tot uw beschikking voor controle en rapportage

Het CDR bevat (in de meeste gevallen) ten minste de volgende gegevens:

– A-nummer of nummer van oorsprong van het gesprek
– B-nummer of bestemmingsnummer
– Starttijdstip (datum en tijd)
– Gespreksduur

Eventuele additionele informatie die in een CDR beschikbaar gesteld wordt:

– Eindtijdstip (datum en tijd)
– Identificatiecode van het gesprek/sessie
– Tijdsduur van het opzetten van het gesprek
– Tijdsduur van het verbreken van het gesprek
– Indicatie reden beeindiging van gesprek (niet opgenomen, doorverbonden, etc…)
– Indicatie status netwerk (verbroken door netwerk, etc.)
– Kostenindicatie

Een zogeheten ‘Rated CDR’ is een CDR, waaraan de gesprekskosten zijn toegevoegd.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met één  van onze medewerkers.